ולנס הישראלית היא אחת החברות הישראליות המובילות בתחום הטכנולוגיה לשוק האוטומוטיב העולמי בכלכליסט

Valens in the global Automotive market, Calcalist

ראיון ברשת ב’: ראש המרכז לחקר הטילים והחלל במכון פישר

Fisher Institute, Interview

IATI כתבה לסיקור פאנל חברות הביומד הציבוריות של
פורסמה בגלובס המודפס (דאבל) ובאתר האינטרנט

IATI, Annual Biomed Conference 2016

ראיון ב”מעריב”: טייס הניסוי הראשי של מטוס החמקן מתוצרת לוקהיד מרטין בטקס גלילת המטוס הישראלי
ח

Interview, Lockheed Martin

כתבה בערוץ 2 על טקס הגלילה של מטוס החמקן הישראלי הראשון
ח

First Israeli F-35 rollout ceremony